Hoe verloopt mijn behandeltraject?

Longkanker is een gecompliceerde aandoening waarbij verschillende artsen en andere deskundigen zijn betrokken.

Multidisciplinaire behandeling

Vaak is bij de behandeling een multidisciplinair team betrokken. Dat betekent dat medisch specialisten en vaak ook andere zorgverleners – zoals verpleegkundigen en een diëtist – deel uitmaken van het behandelteam. Zij hebben allemaal hun eigen expertise en zijn betrokken bij (een deel of aspect van) uw ziekte en behandeling. Binnen het multidisciplinair team zullen zij geregeld overleg hebben over uw situatie.

U kunt tijdens uw behandeling te maken krijgen met een longarts, een radiotherapeut (bestralingsarts), nuclear geneeskundige voor PET-scan , gespecialiseerde verpleegkundigen, fysiotherapeut, en een diëtist. Ook kunnen een psycholoog en/of maatschappelijk werker worden ingeschakeld als dat nodig is.

Ondersteuning vanuit uw omgeving

Uw omgeving speelt een belangrijke rol bij het omgaan met uw ziekte en behandeling. Zij kunnen begrip en een luisterend oor bieden als u daar behoefte aan heeft, maar u ook helpen bij allerlei praktische zaken. U kunt bijvoorbeeld afspraken maken over:

  • Het doen van boodschappen
  • Meegaan naar afspraken in het ziekenhuis
  • Ophalen en brengen
  • Aanwezig zijn bij gesprekken met arts/verpleegkundige en vragen stellen als u dat zelf lastig vindt
  • Af en toe iets leuks gaan doen
  • Contacten onderhouden met anderen in uw omgeving
  • Kleine klusjes in huis/tuin

Bepaal voor uzelf wat voor u prettig is, en bespreek dit met uw omgeving. Dit voorkomt misverstanden en irritaties. Realiseer u ook dat sommige mensen in uw omgeving het moeilijk kunnen vinden om met uw situatie om te gaan. Ze weten misschien niet wat ze moeten zeggen, of voelen zich ongemakkelijk. Door open en eerlijk te zijn en dit eventueel bespreekbaar te maken, is het wellicht mogelijk hier verandering in te brengen.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand in hun omgeving, bv. voor hun partner, kind, ouders e.d. Een bekend gezicht is vaak heel prettig voor degene die zorg nodig heeft. Voor de mantelzorger kan het zorgen echter zowel fysiek als mentaal zwaar zijn.

De overheid heeft een aantal regelingen in het leven geroepen om mantelzorgers hierbij te ondersteunen en te ontlasten als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan kortdurend of langdurend zorgverlof, het tijdelijk over laten nemen van de zorg door iemand anders en bepaalde vergoedingen e.d. Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg voor meer informatie.

Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg; op www.mezzo.nl is ook veel informatie over mantelzorg te vinden.

Longkanker Nederland

Longkanker Nederland is de patiëntenorganisatie voor iedereen die met longkanker te maken heeft. Men biedt informatie over de ziekte en brengt lotgenoten in contact met elkaar. Daarnaast adviseert Longkanker Nederland organisaties door ervaringen van patiënten in te brengen bij onderzoeken naar longkankerzorg.