Welke onderzoeken kan ik verwachten?

Zowel voor als na uw diagnose kunt u een aantal onderzoeken krijgen. Deze zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen, de juiste behandeling te kunnen inzetten en deze (wanneer nodig) bij te stellen.

Bloedonderzoek

Hierbij worden verschillende waarden in het bloed bekeken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voorafgaand aan een chemokuur, om te bepalen of u de behandeling kunt ondergaan.

CT-scan

Een CT-scan is in feite een 3D-plaatje van een deel van het lichaam. Hiermee kan de precieze plaats en grootte van de tumor worden vastgesteld. Ook kunnen er op deze manier uitzaaiingen of andere afwijkingen gevonden worden. Gedurende uw behandeling zult u regelmatig een CT-scan krijgen. Daarmee kijkt uw arts of uw behandeling effectief is, of dat er wellicht een andere behandeling gekozen moet worden.

Bronchoscopie

De luchtwegen kunnen van binnenuit worden bekeken met een bronchoscoop. Dit is een flexibele slang waarbij op het uiteinde een kleine camera bevestigd is. De bronchoscoop wordt via de mond of de neus ingebracht, nadat de mond-/neus- en keelholte plaatselijk zijn verdoofd. Er kunnen ook kleine stukjes weefsel (biopten) worden afgenomen tijdens een bronchoscopie.

Endo-Bronchial Ultra Sound (EBUS)

Met dit onderzoek worden de lymfeklieren aan de zijkant van de luchtpijp bekeken. Dit gebeurt met behulp van een scoop; dit is een flexibele slang waarbij op het uiteinde een kleine camera is bevestigd die via de mond en keel wordt ingebracht.

Longpunctie

Hierbij wordt er van buitenaf een dunne naald in de longen gebracht om een klein stukje weefsel af te nemen (een biopt). Het wordt heel nauwkeurig door de patholoog bekeken om te bepalen of het longkanker is, welke vorm van longkanker en welke behandeling nodig is. Ook als u al wordt behandeld, kan er een (nieuw) biopt worden afgenomen. Hiermee kan gekeken worden hoe de tumorcellen zijn veranderd als gevolg van de behandeling. Een eventuele vervolgbehandeling kan op basis van deze uitkomsten worden geselecteerd.

Mutatie-analyse

Dit is een belangrijk onderdeel van de behandeling bij longkanker, waarbij naar bepaalde veranderingen (mutaties) in specifieke genen wordt gekeken. Er is namelijk een aantal afwijkingen van de genetische code bekend die een gezonde cel kunnen veranderen in een tumorcel. Voor een aantal van deze afwijkingen zoals bij ALK-positieve longkanker, zijn er specifieke behandelingen beschikbaar (doelgerichte therapie).

MRI-scan

Met een MRI-scan kunnen via een combinatie van radiogolven en een sterke magneet o.a. de hersenen in beeld worden gebracht. Dit is een plek waar uitzaaiingen gevonden kunnen worden bij longkanker. Uw behandeling kan hierop worden aangepast.

Botscan

Hiermee worden afwijkingen (uitzaaiingen) in botten en gewrichten opgespoord. Eerst wordt er een kleine hoeveelheid radioactieve stof in geïnjecteerd. Deze stof wordt vervolgens opgenomen door het botweefsel en dan wordt de scan gemaakt.

PET-scan

Dit is een zeer gevoelig type scan dat gebruikt wordt om uitzaaiingen in o.m. organen en lymfeklieren op te sporen en de diagnose te bevestigen. Er wordt gebruik gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactief glucose die in het lichaam wordt ingebracht. Daarmee kunnen kankercellen (maar ook infecties) zichtbaar worden gemaakt.