Optimale longkankerzorg door samenwerking met expertisecentrum

Het aantal behandelmogelijkheden voor longkankerpatiënten zit enorm in de lift. “Het klinkt zo cliché: een wereld van verschil met tien jaar geleden, maar het is gewoon zo”, beschrijft dr. Idris Bahce de huidige ontwikkelingen. Hij is longarts in het Amsterdam UMC, locatie VUMC. Om de beste zorg te kunnen bieden aan patiënten is een goede landelijke en regionale organisatie nodig. Dr. Bahce legt uit hoe lokale ziekenhuizen en expertisecentra in academische ziekenhuizen samenwerken om dit te realiseren.

Beste zorg in de regio

Idealiter zouden we de zorg zo organiseren dat een longkankerpatiënt toegang heeft tot elke behandeling binnen zijn eigen regio. Ongeveer tachtig procent van de zorg kan plaatsvinden in het lokale ziekenhuis. Bij zeer zeldzame afwijkingen is het soms noodzakelijk om een expertisecentrum te betrekken bij de behandeling. In dat geval kan het zo zijn dat de patiënt wat verder buiten de regio moet reizen. “Als het traject in het expertisecentrum klaar is, kan de patiënt zo snel mogelijk weer terug naar zijn eigen longarts. Voor de ene patiënt is dit sneller mogelijk dan voor de ander. Dat bekijken we per individu.”

Expertisecentrum

Wekelijks is er overleg tussen een partnerziekenhuizen en een expertisecentrum, hierbij buigt een multidisciplinair team zich over het patiëntdossier. Het multidisciplinaire team bestaat in elk geval uit meerdere longchirurgen, verpleegkundig specialisten, een radiotherapeut, een patholoog en een aantal longoncologen die alle vormen van systeembehandelingen (immunotherapie, chemotherapie en doelgerichte therapie) kunnen voorschrijven. Het meest belangrijke punt waarop expertisecentra zich onderscheiden van lokale ziekenhuizen is het deelnemen aan grootschalige studies om het spectrum van behandelingsmogelijkheden in de standaardzorg nog verder uit te breiden. “Daarnaast is er een select aantal centra in Nederland dat doelgerichte therapie voor kunnen schrijven. Voor patiënten die vanwege een genetische mutatie in aanmerking komen voor deze behandeling, zoals bij de ALK-fusie of een zeldzame EGFR-mutatie, is het belangrijk dat zij in een expertisecentrum terechtkomen.”

Bijwerkingen

Soms is er sprake van veel toxiciteit bij een behandeling. Daarom moet een patiënt goed worden gemonitord tijdens de behandeling. “In onze regio hebben we bijvoorbeeld de volgende afspraak: patiënten die een behandeling ondergaan waarvan bekend is dat er mogelijk meerdere bijwerkingen kunnen optreden, blijven in eerste instantie onder controle in het expertisecentrum. Patiënten die medicatie krijgen waarbij men doorgaans minder bijwerkingen ervaart, kunnen voor controles terug naar hun eigen longarts.

Samenwerking

“Wij, als expertisecentrum, onderhouden goed contact met onze partners in de regio. Ik denk dat we grote stappen hebben gezet vergeleken met twee à drie jaar geleden. Door het hoge tempo waarin behandelmogelijkheden zich uitbreiden, is dat in de afgelopen jaren ook alleen maar belangrijker geworden. Niet elke regio heeft de formele organisatie even goed op de rit. Daar valt nog wel winst te behalen.”