Wat is het verschil met andere vormen van longkanker?

  • Er zijn verschillende vormen van longkanker; ALK-positieve longkanker maakt daar een klein en zeldzaam deel van uit. Bij de meeste andere vormen van longkanker is – in tegenstelling tot ALK-positieve longkanker – onbekend hoe gezonde cellen veranderd zijn in tumorcellen en ongeremd blijven delen.
  • ALK-positieve longkanker wordt meer gevonden bij mensen die niet of nauwelijks hebben gerookt!
  • Factoren van buitenaf, zoals luchtvervuiling en blootstelling aan asbest, hebben nauwelijks tot geen invloed op het krijgen van ALK-positieve longkanker.
  • De gemiddelde leeftijd van patiënten waarbij ALK-positieve longkanker wordt ontdekt, is lager dan bij de meeste andere vormen van longkanker (rond het 50ste levensjaar).
  • ALK-fusies zijn niet erfelijk.
  • ALK-positieve longkanker is een zeldzame vorm van longkanker: ongeveer 1 a 2% van alle mensen met longkanker is ALK-positief.